• Categories
  • Search
  • Prusa Research

Józef Prusa, udostępniając projekt swojej drukarki 3D, znacząco przyczynił się do rozwoju druku 3D w Polsce.
Dziś jest właścicielem jednej z największych fabryk drukarek 3D na świecie.

Kupując drukarkę 3D od Józefa Prusy, nie tylko nabywasz świetne urządzenie, ale także przyczyniasz się do jego rozwoju!